Skrivborden2

Efter ombyggnaden av kontoren till öppna landskap, hat objekt, så skulle det sockras men ergonomiska funktioner såsom bättre kontorsstolar och elektriskt höjd och sänk bara kontorsbord. Det normala var att man ställde två bord mot varandra med en liten skärm emellan

Bus nummer 1 råkade ett par kollegor utför som hade borden just som på bilden. Det gick nämligen utmärkt att korskoppla manöverknapparna för höjning och sänkning av borden. så när kollega 1, ville höja sitt bord och tryckte på knappen så höjdes kollegas 2 istället. Gissa om han blev förvånad.

Bus nummer 2 är en spinn off utav ovanstående vi riggade förlängningssladden som hade en on/off knapp så att denna skulle slå av strömmen när bordet höjdes. Förlängningssladd monterades så att knappen gick till off läge vid en viss höjning av skrivbordet varvid alla kollegan RC’s datorskärmar slocknade.

Buse var riggat bara att vänta på RC skulle höja sitt bord. tålamod.

Till slut hände det RC höjde bordet och skärmarna slocknade och RC skrek rakt ut för han trodde att hans dator också hade slocknat och allt hans arbete hade gått förlorat. Vi övertygade honom allt blir bättre om du går och tar kaffe. När han var utom synhåll sänktes bordet bara lite grann så att strömmen kom tillbaka och skärmarna vaknade igen. RC kommer tillbaka tittar förvånat på skärmarna och ser att allt jobb är kvar sätter sig konfunderat ner tittar sig omkring ingen tittar upp eller ser åt hans håll. Det tog en 8-10 dagar så hände det igen men denna gång blev han misstänksam och hittade riggningen.

men vi fick oss historia och ett garv.